Informasi Wajib Berkala

Informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala

1. Profil FIKK UNY
aVisi MisiLaman Web
bSejarahLaman Web
cRenstra UNY 2023 - 2026Laman Web
dTugas dan FungsiLaman Web
gKontak KamiLaman Web
2. Struktur UNY
aPimpinanLaman Web
bSenatLaman Web
cSatuan Pengawas InternalLaman Web
dMajelis Wali AmanatLaman Web
eStruktur OrganisasiLaman Web
  
3. LHKPN
aRektorFile LHKPN
bPejabat LainnyaFile LHKPN
4. LAPORAN
aLaporan KeuanganLaman Web
bLaporan KinerjaLaman Web
cLaporan TahunanLaman Web
dLaporan DiesLaman Web
eLaporan DekanLaman Web
5. Penerimaan Mahasiswa Baru
aProgram Sarjana Terapan DIVLaman Web
bProgram Sarjana S1 SNBP, SNBT, SMLaman Web
cProgram Magister dan Doktor S2 dan S3Laman Web
dProgram Profesi GuruLaman Web
eProgram Profesi InsinyurLaman Web
6. Administrasi Pendidikan
aKalender AkademikLaman Web
bJadwal WisudaLaman Web
7. Kemahasiswaan
aOrganisasiLaman Web
bBeasiswaLaman Web
cPrestasiLaman Web
eStudent CenterLaman Web
fPengembangan KarirLaman Web
8. Statistik dan Rekapitulasi KepegawaianLaman Web
9. CV Dosen dan Tenaga KependidikanLaman Web
10. Panduan Pengisian SISTER DosenLaman web
11. Akreditasi
aAkreditasi ProdiLaman Web
bAkreditasi UniversitasLaman Web
cAkreditasi ASICLaman Web
dAkreditasi ASIINLaman Web
12. Riset dan Pengabdian Masyarakat
aProfilLaman Web
bDaftar Abstrak PenelitianLaman Web
cHasil PenelitianLaman Web
dHak Kekayaan Intelektual (HKI)Laman Web
ePublikasi IlmiahLaman Web
13. Produk Hukum, Peraturan dan Keputusan Rektor, Senat, Dekan, LembagaLaman Web
14. Pengelolaan Informasi
aDaftar Informasi PublikLaman Web
bDaftar Informasi yang DikecualikanLaman Web
15. Standar Operasional Prosedur (SOP)
aPengajuan Informasi PublikLaman Web
bPengejuan Keberatan atas informasiLaman Web
cPengaduan Sengketa Informasi PublikLaman Web
dPenetapan dan Pemutakhiran DIPLaman Web
ePengujian tentang KonsekuensiLaman Web
fPendokumentasian Informasi PublikLaman Web
gPendokumentasian Informasi yang dikecualikanLaman Web
17. Laporan Informasi PublikLink Dokumen
18. Perangkingan / Klasterisasi
aAnnual Report World University Rangking (WUR)Laman Web
bWebomatricLaman Web
cGreenmatricLaman Web
19. Pengadaan Barang dan JasaLaman Web
20. Perjanjian KinerjaLaman Web
21. MajalahLaman Web
22. Keuangan dan AkuntabilitasLaman Web
23. InventarisLaman Web
24. Rencana Kerja AnggaranLaman Web
25. Rancangan PeraturanLaman Web